Represaliats pel franquisme nascuts a Menorca

El 30 de juliol hem publicat un article al Diari Menorca: Els represaliats menorquins pel règim franquista, amb nom i llinatges, reutilitzant les dades obertes per l’Arxiu Nacional de Catalunya que esmentàvem a l’article anterior, Víctimes del franquisme a Catalunya, finalment en #opendata.

Menorca va mantenir-se fidel a la República durant tota la Guerra Civil. Allà es va lliurar una de les últimes batalles, entre el 4 i el 9 de febrer de 1939. Centenars de republicans van poder fugir de l’illa amb el vaixell HMS Devonshire cap a Marsella gràcies a la mediació britànica i uns 75 cap a Alger en el veler Carmen Pico però molts altres esperaren un vaixell a Maó que mai va arribar. Antoni Pons Melià (Víctimes del silenci) recull la llista de víctimes mortals de Menorca i Bartomeu Pons Sintes (Memorias de un preso político) recupera històries de represaliats.

Sabem que les llistades a l’article no van ser les úniques víctimes durant la Guerra Civil i el franquisme. També sabem que la repressió no es va limitar a aquests processos. Les dades publicades per l’Arxiu Nacional de Catalunya sobre els fons de l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer ajuden a conéixer l’abast de la repressió però no són exhaustives. 

Per això, l’Associació Innovació i Drets Humans seguim treballant en la creació d’una base de dades centralitzada de totes les víctimes.

Foto: Trinxera i niu d’artilleria a Cavalleria, Menorca [C.Catalan]