Dades referenciades guerra civil i franquisme

La base de dades és el nostre projecte principal. Es pot cercar per nom i cognom. Recopilem i republiquem dades per facilitar l’accés a informació sobre la Guerra Civil i el franquisme, especialment de víctimes i persones represaliades. A més, publiquem articles sobre la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme . Innovación y Derechos Humanos (Innovation and Human Rights) és una associació sense ànim de lucre. Els nostres objectius són: promoure el dret d’accés a la informació i als arxius; difondre el treball dels arxius i la investigació historiogràfica.

Cerca geogràfica per lloc de naixement

I prova també aquí

Conjunts de dades

Articles recents

Accés a la informació Aragó Arxius Base de dades Bombardeigs Camps nazis Catalunya Depuració Dictadura de Franco Dones Exili Guerra Civil Illes Balears Justícia militar La Rioja Mort o desaparició Presentacions Reclusió Regne Unit Ressenya Segona República Valle de los Caídos

Foto: Un grup de dones al Cementeri de Lleida, on van anar per a reconéixer els seus familiars morts a causa d’un bombardeig, per Agustí Centelles. Lleida, 3 novembre 1937. Reproducida bajo licencia. ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Centro Documental de la Memoria Histórica, ARCHIVO CENTELLES, FOTO 2806.

Les dades personals recopilades han estat obtingudes d’arxius públics i d’informació proporcionada per les persones titulars de les mateixes o les seves famílies. En compiment de la Llei 3/2018 Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal. Segons s’estableix a l’article 3 de l’esmentada LOPD-GDD, les persones vinculades a la persona difunta per raons familiars o de fet, així com els seus hereus/ les seves hereves podran adreçar-se a l’entitat responsable del tractament amb l’objectiu de sol·licitar l’accés a les dades personals d’aquella i, si escau, la seva rectificació o supressió, per a la qual cosa hauran d’acreditar degudament la seva vinculació amb la persona difunta.