Gràcies / Gracias / thank You

Moltes gràcies per haver fet un donatiu. Ens ajuda i ens anima a continuar amb els nostres projectes per seguir recopilant i republicant dades per a facilitar l’accés a informació sobre la Guerra Civil i el franquisme, especialment de víctimes i persones represaliades.

A més, contribuïm a la difusió d’investigacions històriques i de l’important treball dels arxius, fomentant la seva apertura.

Seguim treballant per a que la informació pública sigui més accessible. No dubtis en escriure’ns a info@ihr.world si podem ajudar-te a trobar més informació.

Muchas gracias por haber realizado un donativo. Nos ayuda y nos anima a continuar con nuestros proyectos para seguir recopilando y republicando datos para facilitar el acceso a información sobre la Guerra Civil y el franquismo, especialmente de víctimas y personas represaliadas.

Además, contribuimos a la difusión de investigaciones históricas y del importante trabajo de los archivos, fomentando su apertura.

Seguimos trabajando para que la información pública sea más accesible. No dudes en escribirnos a info@ihr.world si podemos ayudarte a encontrar más información.

Thank you very much for your donation. It helps and encourages us to pursue with our projects to keep on compiling and republishing data. Our aim is to promote access to information, especially about casualties and victims of reprisals.

We have other aims: to promote wider public knowledge and understanding of the purpose of archives; to encourage greater public access to the archives; and, by republishing material from the archives, to make their contents more widely available. 

We will continue working to make public information more accessible. Please do write to us at info@ihr.world if we can be of any help to find information.